Träningen

Träningen delas upp i 5 kategorier:

Ji ben gong

Ji ben gong – Grundträning
Grundläggande, men viktiga övningar för att göra kroppen stark och smidig.
Utgör grunden för att kunna utföra former (taolu).

Taolu

Taolu – Form
Stridstekniker som innefattar anfall och försvar och utförs
i bestämda rörelsemönster.

Exempel på några av våra former:
Xiao Hong Quan
Da Hong Quan
Da Tong Bei Quan (Great Straight Line Arms Form)
Xiao Pao Quan (Small Cannon Fist)
Chang Hu Xin Yi Men Quan (The Form Always
Keeping the Will)

Tang Lang Quan (Praying Mantis Fist)
Luohan Quan (Arhat Fist)
Lian Huan Quan (Continuous Fist)
Parformer: Er Ba Liu He Quan, Ti Da Liu He Quan
(Dessa former ska ej förväxlas med moderna wushuvarianter med samma namn.)

Sanda

Sanda – Kamp
Kampträning, tränas med bland annat handskar och boxningssäck. Sparring tränas med skydd och handskar, och lätt sparring (för enbart teknikövning) tränas utan. Träning sker i grupp eller två och två.

Bing Qi – Vapen
Former och grundträning med vapen. De vanligaste vapen som vi tränar är stav, Bodhidharmakäpp, bredsvärd (dao), rakt svärd (jian) och spjut.
Vapen

Exempel på några av våra vapenformer:
Yin Shou Gun (Reverse Hands Bow Staff)
Da Mo Guai (Bodhidharma Cane)
Qi Xing Jian (Seven Star Straight Sword)
Yuan Hou Tong Bei Gun (Monkey Straight Line Arms Staff)
Tong Bei Dao (Straight Line Arms Broadsword)
Shi San Qiang (Thirteen Spear)
(Dessa former ska ej förväxlas med moderna wushuvarianter med samma namn.)

Yang Sheng Gong (Qi Gong) – Mjuka former/Inre träning
Tekniker för att bl.a. mjuka upp leder och motverka skador samt stelhet.
Yang Sheng Gong är inre träning och övningarna består av utövande och ackumulering av Qi (sin inre kraft, som man tränar bland annat genom att kontrollera andningen).

Exempel på några mjuka former:
Rou Quan (Soft Fist)
Ba Duan Jing (Eight Section Brocade)
Yi Jin Jing (Muscle/Tendon Changing)

Comments are closed.